トップページ
火曜日 例会


次回の例会は10月26日(火)13:00~14:30(Zoom)


"Mia 20-jara vivo kun karega Panjo" 40頁~

開始時間が1時間早まるので、お気を付けください。

Zoomでの開催です。ご注意ください。参加希望者にはメールで連絡しますので、メールでお知らせください。
hirosimaesperantocentro@gmail.com次々回の例会は11月2日(火)
En la 19a oktobro, nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis kaj Sanulo, Helo, Dandi, Sumi el Koreio kaj 4 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Estas tri informoj aŭ raportoj. Unue ni parolis pri la nova teksto, kiun ni lernos post kiam ni finlegos nunan libron "Mia 20 jara vivo kun karega panjo". Tio estas filmeto, en kiu s-ino O parolas por la mondo sen nuklea armilo titolite "Ĉe angulo de Atombombita Kupolo". Sed bedaŭrinde mi ne havas tian malfacilan teknikon tiel kiel montrigi la filmeton sur la ekrano de Zoomo kaj haltigi ĝin fojfoje. Ni petas al s-ino K helpi nin fari tion. Ĉu vi bonvolus helpi nin, s-ino K? Due ni priparolis pri la Zamenhofa Festo. Ĝi okazos en la 15a de decembro, ne marde sed merkrede. De la 12:00 ĝis 14:30. Ges-roj Osioka planas kuiri paelon kaj tio signifas, ke ni okazigos La Zamenhofan Feston vid-al-vide en la ĉambro de Hirosima Esperanto-Centro kaj per Zoomo, tio estas hibride. Koreaj amikoj partoprenos ĝin per Zoomo kaj ili planas kanti kanton. Ni antaŭĝojas aŭskulti ilin. Tria informo estas, ke la aŭtoro de la libro "Mia 20 jara vivo kun karega panjo", s-ino Yamamoto Akiko, volas scii kiajn impresojn ni membroj kaj koreaj amikoj havis finleginte ŝian libron. Tial kiam ni finlegos ĝin, en la 26a de oktobro aŭ 2a de novembro, ni parolu pri niaj impresoj, kaj mi sendos ilin al ŝi. Hodiaŭ ni legis la libron kaj tradukis ĝin en la japana, aŭ legis japanan tekston por koreaj amikoj. Ni ĝoje kaj diligente lernis ĝin. Ni legis de p.37
p.39. Tieko-san multe helpis nin per sia interpretado inter la korea kaj la japana.(N 10/19)

Hodiaŭ, la 12a de oktobro, ni ĝuis la kutiman mardan lernrenkontiĝon per Zoomo. Helo, Dandi kaj 6 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Bedaŭrinde la persona komputilo de la familio K difektiĝis, do ĝi enhospitaliĝis en la komputila hospitalo ( Edion). Mi preĝas ĝian rapidan resaniĝon!
Membro Ĉ parolis en la korea, ke ĉi foje ŝi ne povis sed volas certe partopreni en la sekvan Korean Edperanto-Kongreson. Ŝi lernas ankaŭ la ĉinan lingvon, kaj ni eksciis, ke la instruisto estas 老師, raosi, en la ĉina.
Hodiaŭ Helo kaj Dandi ankaŭ legis la libron "Mia 20-jara vivo kun karega panjo" kaj tradukis ĝin en la japanan. Bonege!! Ni legis de p.29 ĝis p.35. Mi pensas, ke bestoj instinkte scias kiel konduti en sia malsana kondiĉo.(N 10/12)


Tri gastoj el Koreio vizitis en nia marda lernrenkontiĝo per Zoomo, en la 5a de oktobro, kaj 7 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Koran dankon, Sanulo, Helo, kaj Dandi por viaj amikecoj! Sanulo kaj Helo loĝas en urbo Jongin kaj Dandi en urbo Busano. Urbo Jongin, 龍仁市, estas metropolo kaj universitata urbo, kiu situas 40km sude de urbo Seulo. Ĝi estas fama por botanika ĝardeno, festivaloj pri tulipo kaj artoj, kaj la Korea Folklora Vilaĝo, kiu estis uzata kiel scenejo de dramserio, ekzemple "Dae Jang Geum"( 「チャングムの誓い」), en kio 이영애, (李英愛, ヨンエ, Lee Young-ae) estis heroino. Urbo Busano, 釜山市, estas metropolo kaj universitata urbo, kiu situas en sudo de Sud-Koreio. Vidindaĵoj kaj fama estas templo Beomeosa, Samguangsa, Turo Busano, historia, arta, kaj universitata muzeoj. Estas fama bazaro Cjagalĉi, Chagalchi Market(チャガルチ市場). Unue ni parolis sian unu-minutan parolon. Membro T vizitis al Hirosima Basbalejo kune kun sia edzo. La teamo Karpo malvenkis kiel kutime. Do nun ŝi planas uzi la malgrandajn plastajn batilojn( por kuraĝigi ludantojn dum la matĉo ) por batali en la batalo- inter-geedzoj! Due ni legis libron "Mia 20-jara vivo kun karega panjo" de p.20 ĝis 27. Panjo de Ĉibi faris kanton por ĝi. Ĉibi amas Panjon, Ĉibi amas, amas, amas Panjon, Panjon, Paaanjon. Tre aminda kanto, ĉu ne?(N10/5)

En la 28a de septembro, nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis kaj 6 membroj ĉeestis per Zoomo. Antaŭ du tagoj, en la 26a, la ceremonio por enmetado de cindroj de ges-roj Okamoto, kiuj forpasis en 2019, okazis en la katedralo kaj post la ceremonio oni veturis al la tombejo sur monteto kaj enmetis cindrojn en la tombon. Ges-roj O partoprenis en la ceremonio kaj enmetado. S-ro Okamoto Micuo estis profesoro en la Ŝudo Universitato Hiroŝima kaj paca batalanto kontraŭ milito kaj nukleaj armiloj. S-ino Okamoto Tamajo studis filozofion irinte al universitato de Miĉigano en Usono prenante siajn 3 infanojn kaj fariĝis profesoro de filozofio. Ili estis karaj fervoraj membroj de Hirosima Esperanto-Centro. Mi ĉiam rememoras tre karan varmetan rideton de s-ino Okamoto.
  Pri legado de libro "Mia 20-jara vivo kun karega Panjo" de Yamamoto Akiko. Ni legis de p.13 ĝis p.19 pri " Blanka hundo Ŝiro", kiun Panjo rakontis al nigra katido Ĉibi. Panjo brakumis Ŝiro-on kaj trankviligis ĝin kiam ĝi timeme tremante demandis ĉu ŝi portos ĝin al alia timiga loko. Ŝi savis vivon de Ŝiro kaj ĝi fariĝis membro de ŝia familio.Bonege!! (9/29、N)

En la 7a de septembro nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis kaj 8 membroj ĉeestis. Unue lokaj kongresaj komitatanoj informis pri aferoj pri la Japana kongreso, kaj sekvante membroj parolis pri siaj spertoj unu post la alia. Membro J subskribis kontrakton kun la kompanio de saĝafono. Li uzis ĝin de senkontrakto sed finfine trovis favoran kondiĉon por li, kaj tial li povas uzi la telefonon eterne senpage. Bonege, ĉu ne? Membro T vizitis la Pacparkon post longa tempo pro disvastiĝo de kronviruso, kaj renkontiĝis kun 5 homoj. Kompreneble ŝi akiris 5 subskribojn por kontraŭi nukleamilitiloj. Membro N nun ĝuante legas la rakontojn de la " Vojaĝo de Gulivero", kiun li mem trovis en la interreto. Membro M vizitis la Pacparkon kaj estis demandita pri la testudo tiea. Ni rememoris, ke estas diraĵo en Koreio, ke animoj de mortintoj iras al la Paradizo rajdante sur dorso de testudo. Membro Ĉ verkis tre karan prozon kaj donis al mi permeson, do mi afiŝas ĝin suben. Hodiaŭ estas naskiĝtago de mia edzo. Mi aĉetis donacon al li. Mi mendis monujon stampbatita la nomo de mia edzo en retbutiko. Kaj ĝi hodiaŭ atingis al nia hejme. Sed, mi ankoraŭ ne donis ĝin al mia edzo, ĉar hodiaŭ li tre okupita. Mi volas li plaĉu ĝin. 9/7(N)

Membroj de Hirosima kolektiĝis per Zoomo kaj s-ino K, kiu loĝas en gubernio Tokuŝima sed bonkore, fervore subtenas kaj helpas nin por prepari nin por la 108a Japana Esperanto-Kongreso, filmis nin sinprezenti unu post la alia, en la 31a de aŭgusto. La filmeto estos kunmetata al antaŭan parton de filmeto de " Viziti al monumentoj en Pacparko". Ni ĉiuj parolis mallonge por sinprezenti, kaj estis iom streĉite laca sed post tio arde lernis legante la tekston " Esperanto por mi 2", en kiu aperas 16 esperantistoj. Ni legis la 10an paĝon " Osioka Moritaka kaj Taeko". La portoretoj de ili estas belega! Helga Plotner desegnis portretojn en amo al ĉiuj esperantistoj, kaj mi sentas ŝian varman amon vidante ilin. S-ro Osioka Moritaka dediĉas sin arde al agado de Esperanto pli ol 50 jaroj, kaj s-ino Taeko ĉiun tagon vizitas Pacparkon kaj sola kolektis 109,100 subskribojn kontraŭ nukleaj armiloj!! Ili estas estimataj kaj amataj gvidantoj de ni membroj. 8/31(N)

Hodiaŭ unu el la membroj, s-ino K rakontis pri sia vojaĝeto, en nia marda lernrenkontiĝo.Ŝia edzo ege amas varman fonton kaj verkas blogon pri tio, nomate " のんびり湯ったり温泉紀行" , esperante " La vojaĝtaglibro pri miaj malrapidaj kaj malstreĉemaj vojaĝeto al varma fonto". Kaj ĉi-foje ili vizitis al la nacia speciala pitoreskejo, la valo Sandan-kjoo, kiu situas en urbeto Aki-Oota de gubernio Hiroŝima. Ili marŝis malrapide laŭ la 2.7km promenejo al pramstacieto Kurobuĉi, admirante la belecon de la valo. La ŝipeto jam foriris de la stacieto, sed ĝi returnis sin por enŝiperigi ilin. Ili ĝuis ŝipveturon, kaj iris al malnova restoracio. Ili manĝis rostitajn riverfiŝojn kaj nudelojn, kiuj estis liberigitaj en la fluanta malvarma akvo kaj vi ŝovelas ilin per manĝbastonetoj kaj trempas ilin en la saŭcon por manĝi. Poste kompreneble ili ĝuis la varman fonton en la hotelo Sandan-kjoo. La tiea varma fonto havas efikon por nervodoloroj, muskolaj doloroj, laciĝo, ktp. Ankaŭ mi volas iam viziti la varman fonton. 8/3(N)

Hieraŭ, la 26a de julio, estis la tago en kiu en 1887 la unua libro estis eldonita. Gratulon al ĉiuj esperantistoj!! Kaj hodiaŭ, la 27a, ni membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis en la kutima zooma lernrenkontiĝo. Unue ni priparolis pri la 108a Esperanto-Kongreso, kiu okazos en ĉi septembro. Kelkaj programeroj estos elsendataj el Hirosima Esperanto -Centro. Junaj esperantistoj supozeble ludos aktivan rolon en ili. Ĝi devas esti valora sperto por ili kaj ankaŭ por ni ĉiuj. Pri hundo Saburoo, hodiaŭ ĝi ne aperis en la rakonto. Sed ni eksciis, ke Kriŝna, kiu venis al Japanio el Nepalo por lerni kaj finis kurson en instituto, eklaboris en la konstrukompanio en urbo Fukuŝima. Li esperis labori kun plezuro, tamen la realo estis terura. La prezidanto de la kompanio postulis , ke li donu sian pasporton kaj saĝtelefonon al li. Kaj en la laboro li estis elmetita al radioaktiveco de super 10 mikrosivertoj hore. Tial kiam li revenis al lia ĉambro, pro laceco en si ne restis energio por fari ion serioze. Ho, veee!! Venonta semajne ni legos de " Kriŝna eklaboris en la nuklea centralo" (p.29  l.2 ).
7/27(N)

Naŭ membroj ĉeestis per Zoomo en la marda lernrenkontiĝo. Unue ni spektis la filmeton, kiun s-ino Kitani redaktis, kaj priparolis pri ĝi por plibonigi. En ĵaŭdo kelkaj membroj ree vizitos la Pacparkon kaj plie filmos scenojn por la filmeto. Kaj ni diligente legis la libron de "Senhejma hundo Saburoo". Al la hejmo de geavoj venis junulo el Nepalo. Lia nomo estas Kriŝna kaj li ofte vizitis kaj promenis kune kun Sabroo. Sed post kelkaj monatoj li foriris al Fukuŝima por labori. Geavoj volis scii, kian vivon li havas en Fukuŝima, sed respondo ne venas de li. Kio okazis??? Ni tre zorgas kaj estas maltrankvila pri Kriŝna. 7.20(N)

Nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis en la 13a de julio, kaj 10 membroj ĉeestis inkluzive s-inon K, kiu bonkore oferas tempon por nia zooma renkontiĝo. Unue s-ino K rekordis nian legadon de la programo "Bonvenon al Hirosima". Ni legis unu post la alia. Sur la ekrano aperas fotoj, kiuj rilatas al la enhavo de la teksto, kiu klarigas pri la monumento en la Pacparko. Ni streĉiĝis kaj tre zorgeme legis la tekston, do ni laciĝis iomete. Tial nia lernado per libro "Senhejma hundo Saburoo" estis nuligita bedaŭrinde. Sed mi kredas, ke ni ĉiuj havis agrablan senton, ĉar ni penis laŭeble plej bone por fari nian karan programon por la Japana Esperanto-Kongreso. 7/13(N)

En la 29a de junio nia marda lernrenkontiĝo okazis per Zoomo kaj 9 membroj ĉeestis.Nia legado de la teksto de " Bonvenon al Hirosima" boniĝis kaj progresis. Venonta semajno s-ino Kitani registros ilin.Kaj ni legis la libron de " Senhejma hundo Saburoo" ĝis "Avo aĉetis manĝaĵojn por mi".Venonta semajno ni legos de "Miaj surprizoj en Japanio". 6/29(N)

Ni denove voĉlegis la tekston, kiun s-ro O skribis pri la monumentoj en la Pacparko de urbo Hirosima. Kaj ni spektis la prelegon de s-ino Kiriake, ŝi prelegos en la 108 Japana Esperanto-Kongreso, kun esperanta traduka skribaĵo. Kaj ni legis la tekston de Saburoo. 6/22(J)

Ni denove voĉlegis la tekston, kiun s-ro O skribis pri la monumentoj en la Pacparko de urbo Hirosima.6/15 (J)
raporto de N 6/8
Nun ni preparas por fari filmeton, en kiu ni ĉiuj membroj de Hirosima Esperanto-Centro aperos, inkluzive novaj kursanoj. Oni prezentos ĝin en la 108a Japana Esperanto-Kongreso en septembro, planata okazigi virtuale. S-ino O sendis al ni tekston por ni voĉlegi aŭ klarigi pri la monumentoj en la Pacparko de urbo Hirosima.

Hodiaŭ, la 8a de junio, per Zoomo lernrenkontiĝo okazis kaj 8 membroj ĉeestis. Ni legis la frazojn skribitajn esperante tradukante en la japanan por precize kompreni kaj ekzameni la enhavon.

Post tio ni planis legi libron pri vojaĝo de senhejma hundo Saburoo, sed ni ĉiuj streĉite strebis pri legi kaj traduki la tekston por filmeto, do ne restis energio por ni por legi pri Saburoo.

Ni antaŭĝojas vidi viglan kaj karan Saburoon en la venontan mardon.

raporto de N 6/1
Ni, 6 ĉeestintoj, diskutis pri "La 108a Japana Esperanto-Kongreso en Hiroŝimo" en la lernrenkontiĝo de la 1a de junio.(per Zoomo) Nun ankoraŭ la 'krizo-stato' de kronvirusa epidemio en gubernio Hiroŝimo daŭras kaj la kvara ondo per ŝanĝinta kronviruso ŝajnas veni proksiman monaten. Do nia kongreso okazos ne vid-al-vide sed virtuale. Tial ni devas ŝanĝi la programerojn laŭ la situacio.

S-ino O proponis al ni unu novan planon : Fari filmeton de vizitado al memorigaj cenotafo kaj monumentoj en la Paca Parko. En la filmeto ĉiuj membroj de Hiroŝima Esperanto-Centro aperos, inkluzive novaj kursanoj, kaj klarigos pri la monumento respektive. S-ino K helpas nin fari filmeton. De la venonta renkontiĝo, post lernado de lernolibro, ni praktikos legi frazojn por klarigi monumentojn.

' Raporto pri "Sabroo" ĉi-semajne.' Sabroo flugis kun japanoj al Japanio, enbusiĝis ĉe la flughaveno Narita kaj atingis al la domo de Kaŭĉukbotulo. Ĝi ne plaĉis al lia edzino kaj ŝi diris al li, "Vi kunportu ĝin al la sanitara oficejo". Sed Kaŭĉukbotulo decidis ke ĝi restu ĉe ili. Saburoo maltrankvile pensas kian vivon ĝi havos. (p.19~p.20)

raporto de N 5/25
Per Zoomo nia kutima lernrenkontiĝo okazis en la 25a de majo kaj 7 membroj ĉeestis.

En la fridujo de membro O estas metata bongusta tomata saŭco, kiun li mem kuiris, por nudeloj de vespermanĝo. Bonan apetiton!

Membro K vizitis varman fonton en norda parto de urbo Hirosima, post longa tempo. Kutime oni povas ĝui vizitante kelkajn varmajn fontojn, sed aliaj varmaj fontoj ĉesas servi pro la pandemio krom tiu varma fonto. Ŝi aĉetis sepiojn, freŝajn fiŝojn, vakameon ktp. ĉe la subĉiela bazaro, kiu troviĝas tuj apud la konstruaĵo de la varma fonto. Bonan apetiton!

Mi prezentis pri la belega ĝardeno, Ŝiĉiku Ĝardeno, kiu situas en urbo Obihiro de Hokkaido. Membro M ne ĉeestis sed bonkore sendis al mi retleteron pri la ĝardeno. Ŝiĉiku Ĝardeno estas pli vasta ol la Tokia Domo, kaj 2500 specio da floroj floras sub principo de senpesticide, sensterke, senakvume kaj ne ofte sarki. Ĝi malfermiĝis en 1992. Kaj de tiam Ŝiĉiku Akijo, kiu fondis la ĝardenon, prizorgis kaj gvidis la gastojn sen ripozi eĉ unu tagon. Ŝi, 94 aĝa, forpasis en la 4a de ĉi-majo.

raporto de N 5/18
En la 18a de majo, mardo, nia kunsido okazis per Zoomo kaj 9 membroj ĉeestis. Unue ni diskutis pri "La 108a Japana Esperanto-Kongreso en Hiroŝimo", kiu estas planata okazi en ĉi-septembro. De komence ni planis okazigi ĝin efektive (ne virtuale), sed la registaro deklaris la 'krizo-stato'-on pri gubernio Hiroŝima, do ni devis diskuti kiel ni ŝanĝu la unuan planon de la kongreso. Kaj ni decidis jene: Ni okazos ĝin ĉefe per interreto, sed ankaŭ ekzistos la eblo okazigi ĝin ankaŭ vid-al-vide, sed tio eblos nur kiam la kongresejo, kiun ni luas, disponeblas.( Posedanto de la konstruaĵo devos fermi la ĉambrojn, se la 'krizo-stato' daŭrus en septembro.) La programoj estos registrataj kaj oni reproduktos ilin, aŭ se oni bezonos paroli ĉeestante sur Zoomo, pri tiaj programoj nur Zoomo estos uzataj.

Poste ni legis kaj lernis la parton de 'Ekskurso al Boudhanath' de la libro "Vojaĝo de senhejma hundo Saburoo" de Hori Jasuo. Estas interese, ke en iu templo junaj bonzoj ludas per saĝtelefono!
raporto de N 5/11
En la 11a de majo ni okazigis lernkunsidon per Zoom. Mi por la unua fojo en mia vivo ludis rolon de hostino! Pri maŝino mi ne estas lerta, do mi ne povis solvi la problemon, kiun suferis unu el la membroj, kaj mi tre bedaŭras pri tio. 7 membroj kaj 2 observantoj partoprenis en la kunsido. Tiu tage ni parolis pri kion li aŭ ŝi pensas kaj finaranĝis antaŭen kiel "unu-minuta parolado" kaj ni ne legis lernolibron. Novtipa kronviruso nun, Sennukleigo per metodo-urbo-Kobe, Nuna esperanto-kurso kaj novaj membroj, Pri paco kaj konstitucio, Kion mi povas plani en tiu-ĉi epidemio, 5686 esperantistoj respondis al enketo de Unesko estis niaj temoj. Kaj unu observanto parolis pri sisma normo. Aŭskultante la parolon pri sisma normo mi estis tre ŝokita. La sisma normo de atomcentraloj estas malpli alta ol tio de ĝenerala domo. Ĉu vi scias tion???!!!
raporto de N 4/20
. Saluton, karaj geamikoj de Hirosima Esperanto-Centro.
Spekti filmetojn kaj legi librojn pri bestoj tre plaĉas al mi. 動物の動画を見たり、動物の本を読むのが好きです。 S-ro Hori donis informon al ni pri iu ĉarma libro. S-ino Jamamoto Akiko verkis la libron " Mia 20-jara vivo kun karega Panjo". 堀さんが、山本明子さんが書かれた可愛い本『ぼくとママの20年』を紹介してくださいました。 En la 107a Japana Esperanto-Kongreso, septembro de 2020, s-rio Jamamoto gajnis la unuan premion en la literatura konkurso. Ŝi tradukis ĝin en la japana por homoj, kiuj komprenas nur japanan lingvon, kaj desegnis bildojn de vivo de kato nomata Ĉibi-ĉan, kaj ĝi estis eldonita kiel belega libro. 山本さんは第107回日本エスペラント大会の文芸コンクールで1位を獲得されました。 彼女は、それを日本語にも翻訳し、チビちゃんというネコの生活を絵に描いて、見開きの本にして、それが素敵な本として出版されたのです。 Do, la libro estis elektita kiel la sekvan libron, kiun ni legos en nia lernkunsido en Hirosima Esperanto-Centro, post kiam ni finlegis nunan libron de 'Hundo Sabroo'. 広島エスペラントセンターの学習会で、今の『サブロウ』が済んだら、次にはその本を読むことになりました。 Mi tre antaŭĝojas legi la libron "Mia 20-jara vivo kun karega Panjo". とても楽しみです。 Amike, membro N.