トップページ
火曜日 例会


次回の例会は1月18日(火)13:00~14:30(Zoom)


"Ĉe angulo de Atombombita Kupoldomo"


Zoomでの開催です。
Ni ĝuis la mardan lernrenkontiĝon per Zoomo, en la 11a de januaro, en kiu 6 membroj ĉeestis. Unue ni parolis pri siaj spertoj dum jarfinaj kaj novjaraj tagoj. Membro O parolis pri vojaĝo al insulo Oosaki-Kamiĵima kaj la hotelo Kinoe-Onsen-Seihuu-kan. Ĝenerale ĝi kostas pli ol 20000 jenoj( nun 40000) sed dank' al kampanjo de gubernio Hirosima oni donis 50 procentojn da rabato(値引き). La subĉiela banejo estas bone konata kaj ili ĝuis la panoramon de la Interna Maro(瀬戸内海). La vespermanĝo kaj matenmanĝo ambaŭ estis luksa kaj bongusta. Membro T parolis laŭ artikolo en ĵurnalo pri manko de provizaĵoj kaŭzita pro la kronvirusa pandemio en la armeo de iu lando. Ĝi decidis, ke soldatoj, kiuj finis la rekvizon(徴兵), redonu aĵojn provizitajn de la armeo. Do soldatoj devas reveniĝi  post redono de kalsonoj, mamzonoj kaj ŝtrumpoj ktp. Ges-roj S kaj lia unua filina familio kuiris, uzante pistilon(), rizkukojn moĉi. La rizkukoj kun ruĝaj fazeoloj(インゲン豆) la plej plaĉas al s-ro S. Cetere li parolis pri siaj limonarboj, kiuj ne havis fruktojn. En la 9a de januaro li kovris du limonarbojn per batistotuko(バチスト布) por protekti ilin kontraŭ vintra malvarmeco. Membro Ĉ tagmanĝis fagopirajn nudelojn(ソバ) kaj vespermanĝis Susiojn kun ŝiaj edzo, bo-gepatroj kaj bo-fratoj. Ili aĉetis Susiojn tre tre multe. Ŝi kaj ŝia edzo devis manĝadi restajn susiojn dum novjaraj ferioj. En la momento de nova jaro ŝi televidan korean programeron, en kiu ŝia plej ŝatata kantisto prezidis. Membro M parolis pri ŝia patrino, 101 jaraĝa, kiu forpasis en lasta aprilo. Ŝi sentas, ke ŝia patrino protektadis kaj subtenis ŝiajn familianojn. Ŝi aĉetis kuiraĵojn por la novjaraj tagoj por sendi ilin al ŝia dua filo, kiu estas okupita en hospitalo kaj havos duan bebon. Membro N parolis la vortojn de verkisto Hoŝi Ŝiniĉi. "Ni vojaĝu 940 milionoj km da kosmo-vojaĝon kune denove ĉi-jare. Ĉi tio estas la distanco, kiun la tero iras ĉirkaŭ la suno. Rapido estas Maĥo 93. Estas sekura. Ni preĝu, ke aliaj pasaĝeroj ne fuŝu." Poste ni diligente lernis rigardante kaj tradukante la filmeton "Ĉe angulo de Atombombita Kupolo", de 18a ĝis 23a. Do, ĝis la 18a de januaro.(N 1/11)

ザメンホフ祭の報告(2021.12.15)
En la 15a de decembro, merkredo, la Zamenhofa Festo okazis per Zoomo kaj 10 geamikoj ĉeestis. Unue estis la ĝenerala kunsido, en kiu s-ro Osioka redaktis pri agado en ĉi jaro.Kaj ni kantis nian himnon, "La Espero", esperante pri nia estonta paco, disvastiĝo kaj ĝojo. Trie ni legis la karan kaj amindan rakonton de kunikloj, "Ĉu vi scias kiom mi amas vin?" kune. Kvare ni ĝuis "Paper-Arto kun rakonto", kiun s-ino Osioka gvidis. Estis tre interesa, ĉar ni faris teron, monton, floron, akvujon, tulipojn, t-ĉemizojn, ktp per unu ĵurnal-papero laŭ la rakonto de reĝo. Kvine ni ĝuis kvizojn, kiujn ni preparis. Kaj ni kune kantis "Neniel la duan vivon havos ni" kaj "Ranoj Kantas" kun nova versio. El koran dankegon, al ĉiuj ĉeestantoj! Kaj ni preĝas bonan, feliĉan novjaron al ĉiuj geamikoj.(N 12/25)

En la marda lernrenkontiĝo, la 7a de decembro, du temoj speciale impresis. Unu estas, ke s-ro Dandi prezentis pri sia onklo, kiu estis atombombita. Pasintsemajne li diris, ke lia onklo loĝis en urbo Hirosima dum la dua mondmilito kaj estis atombombita. Ĉar ni ege impresis kaj havis intereson pri tio, do li intervjuis sian onklinon pri tio. Koran dankon, Dandi. En la 6a de aŭgusto, 1945, li, 9 jaraĝa, ne iris al lernejo, sed lia pliaĝa fratino, 17 jaraĝa, iris al la lernejo kaj pro la atombombo ŝi malaperis. Post kelkaj jaroj ŝi vizitis sian familion!! En tiu matene li manĝis sojfabojn en la kuirejo, kaj li memoras, ke vazoj, teleroj, kaj alia tuta manĝilaro falis sur plankon. La atombombo donis grandan efikon al lia posta vivo. Mi volas aŭskulti pli pri vivo de koreaj homoj, kiuj estis atombombitaj. Dua estas pri nova knabina pupeto en la "Sezama Strato" ( Sesami Street).S-ino M prezentis pri ĝi. Ŝia nomo estas "Ji-Young", kiu estas la unua pupeto de korea deveno. "Ji" signifas saĝecon kaj "Young" signifas kuraĝon. Ŝi estas freneza pri kuiri koreajn manĝaĵojn kune kun siaj avino, rultabulado kaj elektra gitaro. Interesa! Koran dankon al ĉiuj ĉeestantoj! (12/7 N)


En la 30a de novembro marda lernrenkontiĝo okazis kaj Sanulo, Dandi, kaj 5 membroj de HECentro ĉeestis. Unue ni parolis pri la Zamenhofa Festo, kaj sekve parolis unu post alia laŭvice siajn spertojn aŭ opiniojn de lasta semajno. Kaj spektante la jutubon kaj tekston ni  lernis "Ĉe la angulo de Atombombita Kupolo"-n ĝis la kvara paĝo. Koran dankon al ĉiuj ĉeestantoj. (11/30 N)

En la 23a de novembro, nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis per Zoomo, kaj Sanulo, Dandi, kaj 6 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Unue ni parolis pri siaj spertoj en la lasta semajno kaj demandis diversajn demandojn, kaj respondis ilin. Membro S parolis, ke lia edzino kune kun ilia dua filino iris al domo de ilia tria filino por helpi agrikulturon, kaj revenos hodiaŭ. Dandi parolis, ke li iris al la funebra ceremonio de ilia malnova amikino, kiu laboradis kune kun ili. Elkorajn kondolencojn. "Gravuri la bonkorecon, kiun vi ricevis, en ŝtonon." Sanulo parolis, ke 6 homoj de E-Centro de Yongin(龍仁) iris montogrimpi al Bundan(盆唐) hieraŭ. Poste ili manĝis nudelojn kun ŝabuŝabu-viandoj kaj makolio. Membro O demandis pri makolio kaj parko Pagoda. Antaŭ ĉirkaŭ 30 jaroj ges-roj O vojaĝis al Busanon kaj makolio tre plaĉas al li, tial li aĉetis ĝin sed ĝi eksplodis en la aerhaveno. Kia tragedio! Membro T parolis pri la Esperanto-Sumoo. Ŝia karesnomo estas Cirsio(アザミ) kaj legas "Sekreta Taglibro"-n de Julian Modest. Nun ŝi estadas tre okupita kaj laciĝas por gvidado de lernejanoj en Pacparko, do ŝi ne povas legi bonorde sed legas ĝin mase en iu libera tago. Ĉu vi partoprenas en la Esperanto-Sumoo? Membroj N kaj J grimpis la monton Rengeĵi, Takaĵo-jama(蓮華寺山、高城山) ekde la stacidomo Akinakano. Membro N ordigas librojn, kiujn s-ro Osioka donacis por ni, en libroŝranko en HECentro. Koran dankon! Koran dankon al ĉiuj partoprenantoj! (11/23N)

En la 16a de novembro, marda lernrenkontiĝo okazis per Zoomo, kiun gastigis membro S. Sanulo, Dandi, kaj 5 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Kaj s-ino Kitagaŭa, prezidanto de JEI, partoprenis kiel observanto por ni. Koran dankon pro via ĉeesto, s-ino Kitagaŭa. Ni ĝojas vian ĉeeston. Unue ni parolis pri siaj spertoj kaj opinioj laŭvice unu post la alia. Membro O parolis pri s-ino O ke ŝi nun gvidas en Pacparko gelernantojn en la studvojaĝo al Hirosima, kaj posttagmeze ŝi ricevas lecionon de la heredantoj de Atombombitoj. Membro S parolis, ke hieraŭ li vizitis otorinolaringologion
(耳鼻咽喉科), ĉar antaŭ ĉirkaŭ unu semajno lia aŭdpovo malaltiĝis. Kaj li informis, ke membro J ĉeestos je la sepa tago de decembro en ĉi renkontiĝon, kaj ke li volas akcepti la foton de ĉi renkontiĝo por afiŝi ĝin en Homepage de HEC. S-ro Dandi fotis nin kaj li bonkore sendis ilin al mi. Koran dankon, Dandi! Membro Ĉ parolis, ke antaŭ hieraŭ ŝi iris al Karaokeo kune kun tri virinaj helpantoj kaj ili kantadis novajn kaj malnovajn kantojn dum du horoj. Kiam membro O demandis al ŝi kia kanto estas la "Cugunai" de Teresa Teng (鄧麗君, Deng Lijun), kiun ŝi kantis tie, ŝi bele kantis parton de la kanto. Membro M parolis pri sia ricevo de la  dua dozo de vakcino de kronviruso en lasta semajno. En la dua tago ŝia temperaturo fariĝis 39°C! kaj ŝi rapide trinkis teon tial ŝia temperaturo ĉesis altiĝi plu. S-ro Dandi parolis pri sia ĉiutaga rutino. Li ekzercas en la naĝejo ĉiu matene, kaj en la tago li laboras en la oficejo. Li iras al universitato ĉiun vendrede por prelegi. Sekvante ni spektis la filmeton "Ĉe angulo de Atombombita Kupolo" du foje kaj legis kaj tradukis la tekston (p.2) de ĝi, kaj spektis la filmeton ankoraŭ foje, kaj tiel ni lernis. En la teksto aperis Sankta Franĉeska kaj ni volas kiu ŝi estas. Hodiaŭa lernrenkontiĝo finiĝis. De hodiaŭ ni komencis "Libera Babilejo"-n post lernado laŭ propono de s-ro Osioka. En ĝi s-ro Sanulo parolis pri muzeo de papilio en Dankook Universitato(檀国大学校) kaj pri profesoro Seok Du Myung, 石宙明, kiu kolektis kaj studis papiliojn en Koreio. 20 grupanoj de Zamenhofa Klubo vizitis al la muzeo. Koran dankon ĉiuj partoprenantoj.(11/16 N)

En la 9a de novembro, mardo, nia kutima lernrenkontiĝo okazis kaj Sanulo kaj 6 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis per Zoomo. Membro O parolis pri la vespermanĝo, kiun ges-roj O manĝos ĉi vespere. Ĉu vi volas scii?!  Ĝi estas mikspoto, ĉina brasiko, pecoj de porkaĵo, tofuo ktp. kaj eble kimĉio. Kaj rizaĵo miksita kun ostroj. Bonan apetiton. Membro T parolis pri "La tago de kulturo, sed malkultura." Municipo de Hirosima permesas multajn eventojn nomatajn "Koncerto ĉe apud riverbordo" je la 3an de novembro, "Tago de Kulturo". Sed reale bruego kaj mallerta prezentado ĝenas vizitantojn. Tial ĝis nun ofte ili(pacvolontuloj) protestis kontraŭ respondeculoj. Ĉar la Pacparko estas loko por kvieta preĝo kaj lernado. Membro Ĉ parolis pri la vakcinado kontraŭ gripo. Ĉi jare estas tre malfacile rezervi vakcinadon kontraŭ gripo. Ŝi iris al kuracisto, kiu vakcinas ŝin ĉiu jare, kaj demandis pri la vakcinado. Sed la rezervo jam estis plena, kaj tial ŝi fariĝis maltrankvile. Do ŝia edzo telefonis al alia hospitalo kaj rezervis ilin. Tiel ŝi, ŝia edzo kaj helpantoj povis esti vakcinitaj bonorde. Membro M pensas, kian grandan laboron s-ino Osioka faradas. Kiel unu el la membroj de Hirosima Asocio de Atombombitoj. Ŝi kontribuas jam 14 jarojn por transdiri la realecon de Atombombitoj al la studentoj, kiuj vizitas la Pacparkon en la lerneja vojaĝo. Alie ŝi parolis pri du artikoloj el la gazeto "La Movado" de KLEG. Membro S klarigis kialon, kial li procesas kontraŭ la plej supera tribunalo. Ekzistas pli ol 13000 nukleaj armiloj en la mondo nun. Li pensas, ke lia agado estas necesa por malhelpi la militon okazi. Se milito okazus nun homoj neniam povos vivi en Japanio. S-ro Sanulo parolis pri la Namkanga lernejo, kiu okazis en la 6a kaj 7a de novembro per Zoomo. Li kaj multaj esperantistoj partoprenis kaj parolis, diskutis kaj akiris multe da opiniojn, ideojn libere, ĝoje pri kiel oni plibonigu parolkapablojn de Esperanto kaj kiel legi. Membro Ĉ bonkore interpretis la korean kaj klarigis pri la enhavo, kiun Sanulo aldonis al lia parolo por ni. Koran dankon!! Sekvante ni spektis la filmeton " Ĉe angulo de Atombombita Kupolo", kaj legis la tekston(p.1) de ĝi, kaj tradukis ĝin en la Japana. En la lasta parto de la renkontiĝo, Sanulo demandis pri io grava, granda kialo en historio de Japanio. Ni cerbumis kaj cerbumis kaj  membroj provis klarigi pri tio. Sed ĝi estas tre granda kialo de historio, kaj tial bedaŭrinde ne restis tempo por ni diskuti plu. Dankon al Sanulo kaj al ĉiuj ĉeestantoj!(N 11/12)

Ĉeestis Dandi kaj 6 membroj de HECentro en la marda lernrenkontiĝo, la 2a de novembro de la 13:00. Unue ni parolis pri siaj spertoj aŭ opinioj unu minuton laŭvice unu post la alia. Membro S parolis pri ricevo de la verdikto(判決) de la plej supera tribunalo(裁判所). Ĝi estas verdikto pri la interpreto de la plej supera tribunalo de la unua klaŭzo de la tria artikolo en la tribunala leĝo kontraŭi la Konstitucio. La verdikto estis reĵetita. Membro O parolis pri floroj kaj folioj. Nun kalenduloj(キンセンカ) floras multe ŝajne oraj floroj ĉe la pordo de lia domo. Kaj li sendis foliojn de laŭro(ローリエ) al lia frato en Hokkajdo. Li klopodis kaj batalis por rememori la nomojn de ili dum tri tagoj. Membro Ĉ komencis dieton de lasta semajno. La metodo estas registri ĉiujn manĝaĵojn, tial matenmanĝo, tagmanĝo, vespermanĝo kaj intermanĝetoj. Ŝi daŭrigos dum tri semajnoj kaj raportos ĝin al ŝia fiziko-terapistino kaj ŝi komentos pri ĝi. Membro M parolis pri teksto " Language and Our World" de eldonejo Sanŝuŝa. En la libro estas temo "komuna lingvo" kaj en ĝi estas ĉapitro "Esperanto". Kial?  Ŝi volas konstati la kialon. Kaj ŝi parolis pri gazeto " Nova Vojo", en kiu aperas artikolo pri du fako-kunsidoj de EPA, kiuj okazis en la 108a JEK, kaj oni skribas, ke ili deziris iri kaj partopreni vid-al-vide en ĝi. Dandi parolis, ke nuntempe li denove legas la lernolibron de la japana lingvo kiun li uzis kaj lernis antaŭ 30 jaroj, kiam li estis mezlernejano, ĉar li renkontiĝis kun ĉi tiu grupo. Li bonege tradukis la frazojn de la libro, " Mia 20 jara vivo kun karega panjo", en la japana. Membro T ĵus revenis hejmen de la Pacparko, ŝia koro ankoraŭ batis forte kaj parolis, ke ŝi ankaŭ hodiaŭ gvidis lernantojn tie. Hodiaŭ lernantoj venis de gubernio Ĉiba kaj Nara, kaj ili diligente aŭskultis ŝiajn klarigojn tial ŝi tre agrable gvidis kaj parolis al ili. Hodiaŭ ni finlegis nian libron, "Mia 20 jara vivo kun karega panjo", kaj parolis pri siaj impresoj. Mi sendos raporton pri niaj impresojn al aŭtoro, s-ino Jamamoto Akiko, poste. Ni lernos per filmeton, "Ĉe angulo de Atombombita Kupoldomo", de venonta mardo.(N 11/2)


En la 26a de mardo de 13:00 nia kutima lernrenkontiĝo estis komenconta. Dandi kaj 5 membroj de HECentro ĉeestis. Tiam neatendite mia persona komputilo ekmalordiĝis strange. Tuj mia edzo, kiu hazarde rigardis tion, provis ordigi ĝin sed vane, kaj mi rekomencis la renkontiĝon post pli ol 30 minutoj per mia saĝtelefono. Mi pardonpetas al Dandi kaj ĉiuj membroj, kiuj celis al la retkunsido de HECentro. S-ro Osioka parolis pri la multaj respondoj de japanoj kaj eksterlandanoj al la filmeto pri la subskriboj kolektita pli ol 110000 de s-ino Osioka. Unu el ili estas novaĵo, ke s-ino Katja Lodor de Belga Esperanto-Federacio verkis artikolon pri tio kaj ĝi baldaŭ aperos en loka revuo. Membro S lastatempe konstatis ion. Li diras, ke oni devus instrui al gelernantoj kiel skribi "peticio(
請願書)"-n. Ĉar ĝi estas rajto garantiita de la Artikolo 16 de la Konstitucio. Membro M parolis pri kion ŝi trovis en la lasta Japana Esperanto-Kongreso. S-ro Osioka abrupte ekrememoris, ke li kaj M-san vizitis s-ron Matano, kiu estis la prezidanto de Chugoku-Sikoku Esperanto-Federacio, kaj donacis al li la unuan eldono-libron "Vojaĝo en Hirosima" en 1987. Membro K prezentis pri la "Japana Kanta Festivalo", kiu okazos en la 3,4,5a de decembro en la Halo Bunka Gakuen. La prezentadoj estas tre belaj kaj diversaj, unue koruskonkurso, due oni prezentos ludadon de tamburoj, korean dancon, koruson ktp. Bonvolu aĉeti biletojn de ŝi. Mi demandis pri estimata esperantisto, s-ro Dao Anh Kha, kiu venis al Japanio,1975, aŭgusto, kiel unu el la 5 membroj de la novaj registaraj delegacioj de Vietnamio. Tiam s-ro Osioka estis la ĝenerala sekretario de la bonvenigfesta plenumkomitato. Li proponis al JEI por ke s-ro Dao estu gasto de la Japana Esperantujo, kaj la festo okazis en urbo Tokio, Nacia Eduka Centro, lukse. Liaj lastaj vortoj, kiuj estis donacita al s-ro Osioka, estis "Esperanto estas bono de la homaro". Tre kortuŝa. Ni legis libron " Mia 20-jaroj kun karega panjo" de p.39 ĝis p.41. Venonta semajne ni parolu pri siaj impresojn pri ĉi kortuŝa rakonto.(N 10/26)

En la 19a oktobro, nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis kaj Sanulo, Helo, Dandi, Sumi el Koreio kaj 4 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Estas tri informoj aŭ raportoj. Unue ni parolis pri la nova teksto, kiun ni lernos post kiam ni finlegos nunan libron "Mia 20 jara vivo kun karega panjo". Tio estas filmeto, en kiu s-ino O parolas por la mondo sen nuklea armilo titolite "Ĉe angulo de Atombombita Kupolo". Sed bedaŭrinde mi ne havas tian malfacilan teknikon tiel kiel montrigi la filmeton sur la ekrano de Zoomo kaj haltigi ĝin fojfoje. Ni petas al s-ino K helpi nin fari tion. Ĉu vi bonvolus helpi nin, s-ino K? Due ni priparolis pri la Zamenhofa Festo. Ĝi okazos en la 15a de decembro, ne marde sed merkrede. De la 12:00 ĝis 14:30. Ges-roj Osioka planas kuiri paelon kaj tio signifas, ke ni okazigos La Zamenhofan Feston vid-al-vide en la ĉambro de Hirosima Esperanto-Centro kaj per Zoomo, tio estas hibride. Koreaj amikoj partoprenos ĝin per Zoomo kaj ili planas kanti kanton. Ni antaŭĝojas aŭskulti ilin. Tria informo estas, ke la aŭtoro de la libro "Mia 20 jara vivo kun karega panjo", s-ino Yamamoto Akiko, volas scii kiajn impresojn ni membroj kaj koreaj amikoj havis finleginte ŝian libron. Tial kiam ni finlegos ĝin, en la 26a de oktobro aŭ 2a de novembro, ni parolu pri niaj impresoj, kaj mi sendos ilin al ŝi. Hodiaŭ ni legis la libron kaj tradukis ĝin en la japana, aŭ legis japanan tekston por koreaj amikoj. Ni ĝoje kaj diligente lernis ĝin. Ni legis de p.37p.39. Tieko-san multe helpis nin per sia interpretado inter la korea kaj la japana.(N 10/19)

Hodiaŭ, la 12a de oktobro, ni ĝuis la kutiman mardan lernrenkontiĝon per Zoomo. Helo, Dandi kaj 6 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Bedaŭrinde la persona komputilo de la familio K difektiĝis, do ĝi enhospitaliĝis en la komputila hospitalo ( Edion). Mi preĝas ĝian rapidan resaniĝon!
Membro Ĉ parolis en la korea, ke ĉi foje ŝi ne povis sed volas certe partopreni en la sekvan Korean Edperanto-Kongreson. Ŝi lernas ankaŭ la ĉinan lingvon, kaj ni eksciis, ke la instruisto estas 老師, raosi, en la ĉina.
Hodiaŭ Helo kaj Dandi ankaŭ legis la libron "Mia 20-jara vivo kun karega panjo" kaj tradukis ĝin en la japanan. Bonege!! Ni legis de p.29 ĝis p.35. Mi pensas, ke bestoj instinkte scias kiel konduti en sia malsana kondiĉo.(N 10/12)


Tri gastoj el Koreio vizitis en nia marda lernrenkontiĝo per Zoomo, en la 5a de oktobro, kaj 7 membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis. Koran dankon, Sanulo, Helo, kaj Dandi por viaj amikecoj! Sanulo kaj Helo loĝas en urbo Jongin kaj Dandi en urbo Busano. Urbo Jongin, 龍仁市, estas metropolo kaj universitata urbo, kiu situas 40km sude de urbo Seulo. Ĝi estas fama por botanika ĝardeno, festivaloj pri tulipo kaj artoj, kaj la Korea Folklora Vilaĝo, kiu estis uzata kiel scenejo de dramserio, ekzemple "Dae Jang Geum"( 「チャングムの誓い」), en kio 이영애, (李英愛, ヨンエ, Lee Young-ae) estis heroino. Urbo Busano, 釜山市, estas metropolo kaj universitata urbo, kiu situas en sudo de Sud-Koreio. Vidindaĵoj kaj fama estas templo Beomeosa, Samguangsa, Turo Busano, historia, arta, kaj universitata muzeoj. Estas fama bazaro Cjagalĉi, Chagalchi Market(チャガルチ市場). Unue ni parolis sian unu-minutan parolon. Membro T vizitis al Hirosima Basbalejo kune kun sia edzo. La teamo Karpo malvenkis kiel kutime. Do nun ŝi planas uzi la malgrandajn plastajn batilojn( por kuraĝigi ludantojn dum la matĉo ) por batali en la batalo- inter-geedzoj! Due ni legis libron "Mia 20-jara vivo kun karega panjo" de p.20 ĝis 27. Panjo de Ĉibi faris kanton por ĝi. Ĉibi amas Panjon, Ĉibi amas, amas, amas Panjon, Panjon, Paaanjon. Tre aminda kanto, ĉu ne?(N10/5)

En la 28a de septembro, nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis kaj 6 membroj ĉeestis per Zoomo. Antaŭ du tagoj, en la 26a, la ceremonio por enmetado de cindroj de ges-roj Okamoto, kiuj forpasis en 2019, okazis en la katedralo kaj post la ceremonio oni veturis al la tombejo sur monteto kaj enmetis cindrojn en la tombon. Ges-roj O partoprenis en la ceremonio kaj enmetado. S-ro Okamoto Micuo estis profesoro en la Ŝudo Universitato Hiroŝima kaj paca batalanto kontraŭ milito kaj nukleaj armiloj. S-ino Okamoto Tamajo studis filozofion irinte al universitato de Miĉigano en Usono prenante siajn 3 infanojn kaj fariĝis profesoro de filozofio. Ili estis karaj fervoraj membroj de Hirosima Esperanto-Centro. Mi ĉiam rememoras tre karan varmetan rideton de s-ino Okamoto.
  Pri legado de libro "Mia 20-jara vivo kun karega Panjo" de Yamamoto Akiko. Ni legis de p.13 ĝis p.19 pri " Blanka hundo Ŝiro", kiun Panjo rakontis al nigra katido Ĉibi. Panjo brakumis Ŝiro-on kaj trankviligis ĝin kiam ĝi timeme tremante demandis ĉu ŝi portos ĝin al alia timiga loko. Ŝi savis vivon de Ŝiro kaj ĝi fariĝis membro de ŝia familio.Bonege!! (9/29、N)

En la 7a de septembro nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis kaj 8 membroj ĉeestis. Unue lokaj kongresaj komitatanoj informis pri aferoj pri la Japana kongreso, kaj sekvante membroj parolis pri siaj spertoj unu post la alia. Membro J subskribis kontrakton kun la kompanio de saĝafono. Li uzis ĝin de senkontrakto sed finfine trovis favoran kondiĉon por li, kaj tial li povas uzi la telefonon eterne senpage. Bonege, ĉu ne? Membro T vizitis la Pacparkon post longa tempo pro disvastiĝo de kronviruso, kaj renkontiĝis kun 5 homoj. Kompreneble ŝi akiris 5 subskribojn por kontraŭi nukleamilitiloj. Membro N nun ĝuante legas la rakontojn de la " Vojaĝo de Gulivero", kiun li mem trovis en la interreto. Membro M vizitis la Pacparkon kaj estis demandita pri la testudo tiea. Ni rememoris, ke estas diraĵo en Koreio, ke animoj de mortintoj iras al la Paradizo rajdante sur dorso de testudo. Membro Ĉ verkis tre karan prozon kaj donis al mi permeson, do mi afiŝas ĝin suben. Hodiaŭ estas naskiĝtago de mia edzo. Mi aĉetis donacon al li. Mi mendis monujon stampbatita la nomo de mia edzo en retbutiko. Kaj ĝi hodiaŭ atingis al nia hejme. Sed, mi ankoraŭ ne donis ĝin al mia edzo, ĉar hodiaŭ li tre okupita. Mi volas li plaĉu ĝin. 9/7(N)

Membroj de Hirosima kolektiĝis per Zoomo kaj s-ino K, kiu loĝas en gubernio Tokuŝima sed bonkore, fervore subtenas kaj helpas nin por prepari nin por la 108a Japana Esperanto-Kongreso, filmis nin sinprezenti unu post la alia, en la 31a de aŭgusto. La filmeto estos kunmetata al antaŭan parton de filmeto de " Viziti al monumentoj en Pacparko". Ni ĉiuj parolis mallonge por sinprezenti, kaj estis iom streĉite laca sed post tio arde lernis legante la tekston " Esperanto por mi 2", en kiu aperas 16 esperantistoj. Ni legis la 10an paĝon " Osioka Moritaka kaj Taeko". La portoretoj de ili estas belega! Helga Plotner desegnis portretojn en amo al ĉiuj esperantistoj, kaj mi sentas ŝian varman amon vidante ilin. S-ro Osioka Moritaka dediĉas sin arde al agado de Esperanto pli ol 50 jaroj, kaj s-ino Taeko ĉiun tagon vizitas Pacparkon kaj sola kolektis 109,100 subskribojn kontraŭ nukleaj armiloj!! Ili estas estimataj kaj amataj gvidantoj de ni membroj. 8/31(N)

Hodiaŭ unu el la membroj, s-ino K rakontis pri sia vojaĝeto, en nia marda lernrenkontiĝo.Ŝia edzo ege amas varman fonton kaj verkas blogon pri tio, nomate " のんびり湯ったり温泉紀行" , esperante " La vojaĝtaglibro pri miaj malrapidaj kaj malstreĉemaj vojaĝeto al varma fonto". Kaj ĉi-foje ili vizitis al la nacia speciala pitoreskejo, la valo Sandan-kjoo, kiu situas en urbeto Aki-Oota de gubernio Hiroŝima. Ili marŝis malrapide laŭ la 2.7km promenejo al pramstacieto Kurobuĉi, admirante la belecon de la valo. La ŝipeto jam foriris de la stacieto, sed ĝi returnis sin por enŝiperigi ilin. Ili ĝuis ŝipveturon, kaj iris al malnova restoracio. Ili manĝis rostitajn riverfiŝojn kaj nudelojn, kiuj estis liberigitaj en la fluanta malvarma akvo kaj vi ŝovelas ilin per manĝbastonetoj kaj trempas ilin en la saŭcon por manĝi. Poste kompreneble ili ĝuis la varman fonton en la hotelo Sandan-kjoo. La tiea varma fonto havas efikon por nervodoloroj, muskolaj doloroj, laciĝo, ktp. Ankaŭ mi volas iam viziti la varman fonton. 8/3(N)

Hieraŭ, la 26a de julio, estis la tago en kiu en 1887 la unua libro estis eldonita. Gratulon al ĉiuj esperantistoj!! Kaj hodiaŭ, la 27a, ni membroj de Hirosima Esperanto-Centro ĉeestis en la kutima zooma lernrenkontiĝo. Unue ni priparolis pri la 108a Esperanto-Kongreso, kiu okazos en ĉi septembro. Kelkaj programeroj estos elsendataj el Hirosima Esperanto -Centro. Junaj esperantistoj supozeble ludos aktivan rolon en ili. Ĝi devas esti valora sperto por ili kaj ankaŭ por ni ĉiuj. Pri hundo Saburoo, hodiaŭ ĝi ne aperis en la rakonto. Sed ni eksciis, ke Kriŝna, kiu venis al Japanio el Nepalo por lerni kaj finis kurson en instituto, eklaboris en la konstrukompanio en urbo Fukuŝima. Li esperis labori kun plezuro, tamen la realo estis terura. La prezidanto de la kompanio postulis , ke li donu sian pasporton kaj saĝtelefonon al li. Kaj en la laboro li estis elmetita al radioaktiveco de super 10 mikrosivertoj hore. Tial kiam li revenis al lia ĉambro, pro laceco en si ne restis energio por fari ion serioze. Ho, veee!! Venonta semajne ni legos de " Kriŝna eklaboris en la nuklea centralo" (p.29  l.2 ).
7/27(N)

Naŭ membroj ĉeestis per Zoomo en la marda lernrenkontiĝo. Unue ni spektis la filmeton, kiun s-ino Kitani redaktis, kaj priparolis pri ĝi por plibonigi. En ĵaŭdo kelkaj membroj ree vizitos la Pacparkon kaj plie filmos scenojn por la filmeto. Kaj ni diligente legis la libron de "Senhejma hundo Saburoo". Al la hejmo de geavoj venis junulo el Nepalo. Lia nomo estas Kriŝna kaj li ofte vizitis kaj promenis kune kun Sabroo. Sed post kelkaj monatoj li foriris al Fukuŝima por labori. Geavoj volis scii, kian vivon li havas en Fukuŝima, sed respondo ne venas de li. Kio okazis??? Ni tre zorgas kaj estas maltrankvila pri Kriŝna. 7.20(N)

Nia kutima marda lernrenkontiĝo okazis en la 13a de julio, kaj 10 membroj ĉeestis inkluzive s-inon K, kiu bonkore oferas tempon por nia zooma renkontiĝo. Unue s-ino K rekordis nian legadon de la programo "Bonvenon al Hirosima". Ni legis unu post la alia. Sur la ekrano aperas fotoj, kiuj rilatas al la enhavo de la teksto, kiu klarigas pri la monumento en la Pacparko. Ni streĉiĝis kaj tre zorgeme legis la tekston, do ni laciĝis iomete. Tial nia lernado per libro "Senhejma hundo Saburoo" estis nuligita bedaŭrinde. Sed mi kredas, ke ni ĉiuj havis agrablan senton, ĉar ni penis laŭeble plej bone por fari nian karan programon por la Japana Esperanto-Kongreso. 7/13(N)

En la 29a de junio nia marda lernrenkontiĝo okazis per Zoomo kaj 9 membroj ĉeestis.Nia legado de la teksto de " Bonvenon al Hirosima" boniĝis kaj progresis. Venonta semajno s-ino Kitani registros ilin.Kaj ni legis la libron de " Senhejma hundo Saburoo" ĝis "Avo aĉetis manĝaĵojn por mi".Venonta semajno ni legos de "Miaj surprizoj en Japanio". 6/29(N)

Ni denove voĉlegis la tekston, kiun s-ro O skribis pri la monumentoj en la Pacparko de urbo Hirosima. Kaj ni spektis la prelegon de s-ino Kiriake, ŝi prelegos en la 108 Japana Esperanto-Kongreso, kun esperanta traduka skribaĵo. Kaj ni legis la tekston de Saburoo. 6/22(J)

Ni denove voĉlegis la tekston, kiun s-ro O skribis pri la monumentoj en la Pacparko de urbo Hirosima.6/15 (J)
raporto de N 6/8
Nun ni preparas por fari filmeton, en kiu ni ĉiuj membroj de Hirosima Esperanto-Centro aperos, inkluzive novaj kursanoj. Oni prezentos ĝin en la 108a Japana Esperanto-Kongreso en septembro, planata okazigi virtuale. S-ino O sendis al ni tekston por ni voĉlegi aŭ klarigi pri la monumentoj en la Pacparko de urbo Hirosima.

Hodiaŭ, la 8a de junio, per Zoomo lernrenkontiĝo okazis kaj 8 membroj ĉeestis. Ni legis la frazojn skribitajn esperante tradukante en la japanan por precize kompreni kaj ekzameni la enhavon.

Post tio ni planis legi libron pri vojaĝo de senhejma hundo Saburoo, sed ni ĉiuj streĉite strebis pri legi kaj traduki la tekston por filmeto, do ne restis energio por ni por legi pri Saburoo.

Ni antaŭĝojas vidi viglan kaj karan Saburoon en la venontan mardon.

raporto de N 6/1
Ni, 6 ĉeestintoj, diskutis pri "La 108a Japana Esperanto-Kongreso en Hiroŝimo" en la lernrenkontiĝo de la 1a de junio.(per Zoomo) Nun ankoraŭ la 'krizo-stato' de kronvirusa epidemio en gubernio Hiroŝimo daŭras kaj la kvara ondo per ŝanĝinta kronviruso ŝajnas veni proksiman monaten. Do nia kongreso okazos ne vid-al-vide sed virtuale. Tial ni devas ŝanĝi la programerojn laŭ la situacio.

S-ino O proponis al ni unu novan planon : Fari filmeton de vizitado al memorigaj cenotafo kaj monumentoj en la Paca Parko. En la filmeto ĉiuj membroj de Hiroŝima Esperanto-Centro aperos, inkluzive novaj kursanoj, kaj klarigos pri la monumento respektive. S-ino K helpas nin fari filmeton. De la venonta renkontiĝo, post lernado de lernolibro, ni praktikos legi frazojn por klarigi monumentojn.

' Raporto pri "Sabroo" ĉi-semajne.' Sabroo flugis kun japanoj al Japanio, enbusiĝis ĉe la flughaveno Narita kaj atingis al la domo de Kaŭĉukbotulo. Ĝi ne plaĉis al lia edzino kaj ŝi diris al li, "Vi kunportu ĝin al la sanitara oficejo". Sed Kaŭĉukbotulo decidis ke ĝi restu ĉe ili. Saburoo maltrankvile pensas kian vivon ĝi havos. (p.19~p.20)

raporto de N 5/25
Per Zoomo nia kutima lernrenkontiĝo okazis en la 25a de majo kaj 7 membroj ĉeestis.

En la fridujo de membro O estas metata bongusta tomata saŭco, kiun li mem kuiris, por nudeloj de vespermanĝo. Bonan apetiton!

Membro K vizitis varman fonton en norda parto de urbo Hirosima, post longa tempo. Kutime oni povas ĝui vizitante kelkajn varmajn fontojn, sed aliaj varmaj fontoj ĉesas servi pro la pandemio krom tiu varma fonto. Ŝi aĉetis sepiojn, freŝajn fiŝojn, vakameon ktp. ĉe la subĉiela bazaro, kiu troviĝas tuj apud la konstruaĵo de la varma fonto. Bonan apetiton!

Mi prezentis pri la belega ĝardeno, Ŝiĉiku Ĝardeno, kiu situas en urbo Obihiro de Hokkaido. Membro M ne ĉeestis sed bonkore sendis al mi retleteron pri la ĝardeno. Ŝiĉiku Ĝardeno estas pli vasta ol la Tokia Domo, kaj 2500 specio da floroj floras sub principo de senpesticide, sensterke, senakvume kaj ne ofte sarki. Ĝi malfermiĝis en 1992. Kaj de tiam Ŝiĉiku Akijo, kiu fondis la ĝardenon, prizorgis kaj gvidis la gastojn sen ripozi eĉ unu tagon. Ŝi, 94 aĝa, forpasis en la 4a de ĉi-majo.

raporto de N 5/18
En la 18a de majo, mardo, nia kunsido okazis per Zoomo kaj 9 membroj ĉeestis. Unue ni diskutis pri "La 108a Japana Esperanto-Kongreso en Hiroŝimo", kiu estas planata okazi en ĉi-septembro. De komence ni planis okazigi ĝin efektive (ne virtuale), sed la registaro deklaris la 'krizo-stato'-on pri gubernio Hiroŝima, do ni devis diskuti kiel ni ŝanĝu la unuan planon de la kongreso. Kaj ni decidis jene: Ni okazos ĝin ĉefe per interreto, sed ankaŭ ekzistos la eblo okazigi ĝin ankaŭ vid-al-vide, sed tio eblos nur kiam la kongresejo, kiun ni luas, disponeblas.( Posedanto de la konstruaĵo devos fermi la ĉambrojn, se la 'krizo-stato' daŭrus en septembro.) La programoj estos registrataj kaj oni reproduktos ilin, aŭ se oni bezonos paroli ĉeestante sur Zoomo, pri tiaj programoj nur Zoomo estos uzataj.

Poste ni legis kaj lernis la parton de 'Ekskurso al Boudhanath' de la libro "Vojaĝo de senhejma hundo Saburoo" de Hori Jasuo. Estas interese, ke en iu templo junaj bonzoj ludas per saĝtelefono!
raporto de N 5/11
En la 11a de majo ni okazigis lernkunsidon per Zoom. Mi por la unua fojo en mia vivo ludis rolon de hostino! Pri maŝino mi ne estas lerta, do mi ne povis solvi la problemon, kiun suferis unu el la membroj, kaj mi tre bedaŭras pri tio. 7 membroj kaj 2 observantoj partoprenis en la kunsido. Tiu tage ni parolis pri kion li aŭ ŝi pensas kaj finaranĝis antaŭen kiel "unu-minuta parolado" kaj ni ne legis lernolibron. Novtipa kronviruso nun, Sennukleigo per metodo-urbo-Kobe, Nuna esperanto-kurso kaj novaj membroj, Pri paco kaj konstitucio, Kion mi povas plani en tiu-ĉi epidemio, 5686 esperantistoj respondis al enketo de Unesko estis niaj temoj. Kaj unu observanto parolis pri sisma normo. Aŭskultante la parolon pri sisma normo mi estis tre ŝokita. La sisma normo de atomcentraloj estas malpli alta ol tio de ĝenerala domo. Ĉu vi scias tion???!!!
raporto de N 4/20
. Saluton, karaj geamikoj de Hirosima Esperanto-Centro.
Spekti filmetojn kaj legi librojn pri bestoj tre plaĉas al mi. 動物の動画を見たり、動物の本を読むのが好きです。 S-ro Hori donis informon al ni pri iu ĉarma libro. S-ino Jamamoto Akiko verkis la libron " Mia 20-jara vivo kun karega Panjo". 堀さんが、山本明子さんが書かれた可愛い本『ぼくとママの20年』を紹介してくださいました。 En la 107a Japana Esperanto-Kongreso, septembro de 2020, s-rio Jamamoto gajnis la unuan premion en la literatura konkurso. Ŝi tradukis ĝin en la japana por homoj, kiuj komprenas nur japanan lingvon, kaj desegnis bildojn de vivo de kato nomata Ĉibi-ĉan, kaj ĝi estis eldonita kiel belega libro. 山本さんは第107回日本エスペラント大会の文芸コンクールで1位を獲得されました。 彼女は、それを日本語にも翻訳し、チビちゃんというネコの生活を絵に描いて、見開きの本にして、それが素敵な本として出版されたのです。 Do, la libro estis elektita kiel la sekvan libron, kiun ni legos en nia lernkunsido en Hirosima Esperanto-Centro, post kiam ni finlegis nunan libron de 'Hundo Sabroo'. 広島エスペラントセンターの学習会で、今の『サブロウ』が済んだら、次にはその本を読むことになりました。 Mi tre antaŭĝojas legi la libron "Mia 20-jara vivo kun karega Panjo". とても楽しみです。 Amike, membro N.